PFST WEBMAIL

Korisničko ime

Lozinka


KALENDAR - Travanj

P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Nastavni materijali

Nastavnik Predmet Materijal
Anita Gudelj Primjena elektroničkih računala 1 Ogledna pitanja za pripremu 1. kolokvija-teorija
Ogledna_pitanja_za_pripremu_2._kolokvija
PER,PER1_primjeri_ispita
Pitanja za pripremu ispita (STARO)
Posebni program_pred1
Posebni_program_pred2
Posebni_program_pred3
Predavanje_3
Vježbe_iz_Excela
Vježbe_Word
Anita Gudelj Primjena elektroničkih računala 2 Kalendar predavanja
Predavanja9_12
Predavanja_5_6
Predavanje1-3
Predavanje13
Predavanje4
Predavanje7_8
Primjeri pismenih ispita
Primjeri kolokvija za vježbe
Vjezba0
Vjezba1_2
Vjezba3
Vjezba4
Vjezba5
Vježbe_Primjer kolokvija s rješenjima
zadaci uz vjezbu1,2,3,4,5
Anita Gudelj Napredno programiranje NP-1_2
NP-3
NP-4
NP-5
NP-6
NP-8_9
NP_10
NP_11_12
Primjer 1_kolokvija
Seminarski radovi
vj15
vj8
Zadaci za vjezbu
Anita Gudelj Baze podataka ex_tablice
kolokvij_baza
Kratke upute za izradu ER u Visiu
LV7
Pitanja_za_II_kolokvij
Predavanje1
Predavanje2
Predavanje3
Predavanje4
Predavanje5
Predavanje6
Predavanje7_8
Predavanje9
Predmeti-tablica za kolokvij
Primjer_kolokvija
Teoretska pitanja
Vj1
Vj2
Vj3
Vj4
vj5-ex
vj5_6
vj7_8
vj9
Anita Gudelj Računalne mreže Pitanja za pripremu ispita
Rezultati kolokvija
Tema1
Tema2
Tema3
Bisera Plančić Engleski Jezik 1. godina Kratke upute za studente 1. godine PN
100 Commonest English Words (1)
Birth of a Ship (1)
Determiners
English Tenses
Exercises - The Articles (1)
Irregular Verbs
Nouns (1)
Passive (1)
Passive and Active Voice (1)
Present Continuous Tense (1)
Tenses (1)
Tenses and verb forms (1)
The Infinitive (1)
The Passive Voice
The Present Perfect Tense (1)
Writing numbers in English (1)
Bisera Plančić Engleski Jezik 2. godina Beaufort scale of wind force
Conditional clauses (2)
Forming nouns from verbs (2)
Modal verbs (2)
Passive (2)
Passive - exercises (2)
Phrasal verbs (2)
Prepositions of place (2)
Reported Speech (2)
Tense usage
Tenses and vocabulary - exercises (2)
The Demonstatives (2)
Vocabulary - travel (2)
Weather
Work (2)
Bisera Plančić Engleski Jezik 3. godina Careers (3)
Conditional clauses (3)
Language practice (3)
Modal verbs (3)
Motivation - Herzberg
Passive (3)
Tenses and verb forms (3)
Upute studentima 3. godine (Riječnik)
Dr. DANKO KEZIĆ Energetska elektronika Energetska elektronika - interna skripta
folije sa predavanja
Pitanja drugog kolokvija sa predavanja
Pitanja prvog kolokvija sa predavanja
Priručnik za simulaciju pretvaračkih sklopova
Upute za polaganje ispita
Dr. DANKO KEZIĆ Mikro i osobna računala folije sa predavanja drugog kolokvija
folije sa predavanja prvog kolokvija
skripte i prezentacijja
upute za polaganje ispita
Dr. DANKO KEZIĆ Računalno upravljanje tehničkim sustavima prezentacije sa predavanja - PEIT
Programiranje PLC (Petar Matić)
skripta za PEIT
Uvodno predavanje o PLC (Petar Matić)
Dr. DANKO KEZIĆ Elektronički sigurnosni sustavi u pomorstvu alarmni sustavi - predavanje 1
alarmni sustavi - predavanje 2
alarmni sustavi - predavanje 3
alarmni sustavi - predavanje 4
alarmni sustavi - predavanje 5
alarmni sustavi - predavanje 6
alarmni sustavi - predavanje 7
alarmni sustavi - predavanje 8
alarmni sustavi - predavanje 9
folije sa predavanja
Skripta iz vatrodojavnih sustava
Dr. DANKO KEZIĆ Brodska elektrotehnike i elektronika PN I Kezić/Vujović Prezentacija sa predavanja
Osnove radiotehnike za pomorske nautičare
upute za polaganje ispita (27.02.2012)
Dr. Danko Kezić Računalne mreže ispitna pitanja iz prvog kolokvija
lokalne računalne mreže
NMEA 2000
računalne mreže - predavanja
računalne mreže - skripta
Dr. Danko Kezić Brodski električni uređaji, Automatizacija brodskog pogona (alternativni studij za pomorce) akumulatori
Asinkroni strojevi
Automatizacija brodskog pogona
energetska elektronika
istosmjerni strojevi
Sinkroni strojevi
Transformatori
Uvod
dr. sc. Eli Marušić Strateški menadžment 01.Uvod u strategijski menadžment
02.metode analize okoline
03.metode i tehnike analize interne okoline
04.predviđanje okoline i postavljanje misije, vizije i ciljeva
05.formuliranje strategije
06_Implementacija strategije I.
07_Implementacija strategije II.
08_Strateska kontrola
Pitanja za prvi kolokvij
Povezivanje mjerila Uranvnotežene tablice rezultata s vašom strategijom
strateški menadžment - sažetak druga tri poglavlja
strateški menadžment - sažetak prva tri poglavlja
Uravnotezena tablica rezultata I.
Uravnotezena tablica rezultata II
Uravnotezena tablica rezultata_upravljanje poslovnom strategijom
Uravnotežena tablica rezultata - Perspektiva internih poslovnih procesa
dr. sc. Eli Marušić Nautički turizam i upravljanje marinama 0 Uvodno predavanje
1 Pojam turizma
2 Pojam nautickog turizma
3 Stratesko planiranje u NT
4 Luke nautickog turizma
5 Plovila u nautickom turizmu
Analiza spjesnosti poslovanja marine
Etika u menadzmentu
Kadroviranje
Kontroliranje
Okolina poduzeca
Organizacija marine
Organiziranje
Pitanja Vjezbe 15.01.2011.
Planiranje
Uvod u menadzment
Vodjenje
dr. sc. Vinko Vidučić Poslovni informacijski sustavi Poslovni informacijski sustavi - primjer pitanja na pismenom ispitu
Poslovni informacijski sustavi - primjer pitanja na usmenom ispitu
Poslovni informacijski sustavi - skraceno
dr. sc. Vinko Vidučić Razvoj pomorskog turizma Razvoj pomorskog turizma - nastava
Razvoj pomorskog turizma - primjer pismenog ispita
Razvoj pomorskog turizma - primjer pitanja na usmenom ispitu
dr. sc. Vinko Vidučić Razvoj pomorskog turizma I Razvoj pomorskog turizma I - nastava
Razvoj pomorskog turizma I - primjer pismenog ispita
Razvoj pomorskog turizma I - primjer pitanja na usmenom ispitu
dr. sc. Vinko Vidučić Razvoj pomorskog turizma II Razvoj pomorskog turizma II - nastava
Razvoj pomorskog turizma II - primjer pismenog ispita
Razvoj pomorskog turizma II - primjer pitanja na usmenom ispitu
Dr.sc. Andrija Nenadić Psihosociologija Psihosociologija - 1. predavanje
Psihosociologija - 2. predavanje
Psihosociologija - 3. predavanje
Psihosociologija - 4. predavanje
Psihosociologija - 5. predavanje
Psihosociologija - 6. predavanje
Psihosociologija - 7. predavanje
Psihosociologija - 8. predavanje
Psihosociologija -10. predavanje
Psihosociologija -11 predavanje
Psihosociologija -12. predavanje
Psihosociologija -13. predavanje
Psihosociologija -14. predavanje
Psihosociologija -15. predavanje
Psihosociologija -16. predavanje
Psihosociologija -17. predavanje
Psihosociologija -18. predavanje
Psihosociologija -19. predavanje
Psihosociologija -20. predavanje
Psihosociologija -9. predavanje
Dr.sc. Radovan Antonić Brodsko automatsko upravljanje Brodsko automatsko upravljanje
Dr.sc. Radovan Antonić Nove tehnologije dijagnostike i upravljanja Nove tehnologije dijagnostike i upravljanja
Eli Marušić Marketinško upravljanje 00 Uvodno predavanje
1 Uvod u marketing
2. Marketinško okruženje
3. Istraživanje tržišta
4. Segmentacija tržišta
5.1. Tržište krajnje potrošnje
5.2. Marketing tržišta poslovne potrošnje
6.1.1. Proizvod i strategija kreiranja marke
6.1.2. Razvoj novih proizvoda
6.2. Cijena
6.3. Promocija
6.4. Distribucija
6d Prodaja
7 Marketing usluga
8. Strateški marketing
Eli Marušić Istraživanje pomorskog turističkog tržišta 01. Istraživanje tržišta
02. Sekundarni podaci
03.Primarni podaci
04. Uzorak i prikupljanje podataka
Pitanja za prvi kolokvij
Eli Marušić Pomorski strategijski menadžment II 01. Strategija
02. Poslovni slučaj - Starbucks
03. Poslovni slučaj - Uljanik plovidba
04. Financijski pokazatelji
05. Brodarske kompanije na pomorskom tržištu
06. Analiziranje vanjskog okruženja poduzeća
07. Poslovni slučaj - Atlantska plovidba
08. Poslovni slučaj - NYK Shipmanagement
09. Poslovni slučaj - Puma
10. Poslovni slučaj - Harley - Davidson
11. Pet generickih konkurentskih strategija
12. Poslovni slučaj - PROCTER & GAMBLE
13. Analiziranje sredstava i konkurentske pozicije poduzeća
14. Poslovni slučaj - UNILEVER
15. Uravnotežena tablica rezultata
Frane Mitrović Ekonomika brodarstva Ekonomika brodarstva
Frane Mitrović Ekonomika pomorstva Ekonomika pomorstva
Frane Mitrović Menadžment u brodarstvu i lukama Menadžment u B L
Gojmir Radica, dr. sc. Dijagnostika kvarova Dijagnostika brodskih dizelskih motora
Gojmir Radica, dr. sc. Sustavi održavanja Sustavi održavanja
Goran Belamaric Tehnologija prijvoza rasutih i specijalnih tereta *****PITANJA ZA ISPIT KOLOKVIJ*****
*****REZULTATI KOLOKVIJA - UKUPNI*****
Izvedbeni program - Rasuti i spec. tereti
P-01-Stab. kod prijevoza žitarice..........
P-02-Ukrcaj i prijevoz drva brodom......
P-03- Stab. specificnih tipova brodova..
P-04-Putnicki brodovi-kruzeri opcenito..
P-05-Prijevoz teskih tereta morem.......
P-05.1-Terminali za teske terete..........
P-06-Prijevoz radioaktivnih tereta........
P-07-Brodovi za prijevoz zivotinja........
Vjezbe-01
Vjezbe-02
Goran Belamarić Rukovanje teretom I Izvedbeni program RT-I.....................
P-01-Glavne mjere broda..................
P-02-Nadvodje i njegova svrha...........
P-03-Krcanje u vodi mješane gustoće.
P-04-Naprezanje brodske konstrukcije
P-05-Brodske tablice i dijagrami........
P-06-Konstr. "S" krivulja & GH poluga
P-07-Stabilitet jedrilice.....................
P-11-IMDG 1...................................
P-12-IMDG 2...................................
P-13-Ucvrscivanje,nadzor,stete na teretu
P-14-Cargo Slinging.........................
P-15-Draft Survey............................
Ship stability formule-1
Ship stability formule-2
Ship stability formule-3
Vjezbe-01
Vjezbe-02
Vjezbe-03
Vjezbe-04
Vjezbe-05
Goran Belamarić Rukovanje teretom II *****PITANJA ZA ISPIT_KOLOKVIJ*****
*****REZULTATI KOLOKVIJA 21.05.2012*****
00 - Izvedbeni program - RT II.......
01 - ISM kodeks..........................
01.1 - ISM kodeks.......................
01.2 - ISO Standards...................
02-Brodovi za prijevoz sirove nafte
03 - COW-1...............................
04 - COW-2...............................
05 - Hidrogen Sulfid (H2S)..........
06 - IG System..........................
07 - Prijevoz ukapljenog plina......
07.1-Teretni sustav LNG tankera..
08-Prijevoz drva.........................
09-Prijevoz teskih tereta..............
10-Prijevoz cementa brodom........
11-Brodovi za prijevoz kemikalija..
Vjezbe-01 - Gas cargo calculation..
Vjezbe-02-Liquid cargo calculation
Vjezbe-03-Crude Oil cargo calc.....
Vjezbe-04-Crude Oil cargo calc.....
Goran Belamarić Tehnologija prijvoza kontejnera i RO-RO tehnologija *****PITANJA ZA ISPIT_KOLOKVIJ - 01*****
*****PITANJA ZA ISPIT_KOLOKVIJ - 02*****
00-Izved.prog.-Kontejneri i ro-ro teh.
01-Tehnologija prijevora kontejnera.
01.1 - SSCC..................................
02-Lashing Forces-1......................
03-Lashing Forces-2......................
04-Lashing Forces-3......................
05 - LASH & Ro-Ro tehnologija.......
Goran Belamarić Poznavanje broda i tereta *****PITANJA ZA TESTIRANJE*****
*****REZULTATI TESTIRANJA - UKUPNI*****
P - Poznavanje broda i tereta.........
Program-Poznavanje broda i tereta
Goran Kovačević Operacijska istraživanja I. VEKTORI
III. SIMPLEKS METODA
IV. PROBLEM TRANSPORTA I DISTRIBUCIJE
KONVEKSNI SKUPOVI, OSNOVE LINEARNOG PROGRAMIRANJA
primjeri 1. kolokvija
primjeri 2. kolokvija
primjeri ispita
V. RAZLOMLJENO PROGRAMIRANJE
Goran Kovačević Matematika 2 1. predavanje
10. predavanje
11. predavanje
12. predavanje
13. i 14. predavanje (2)
15. predavanje
2. predavanje
3. predavanje
4. i 5. predavanje
6. predavanje (+dopuna)
7. predavanje
8. predavanje (1)
9. predavanje (ispravljeno)
Gorana Jelić Mrčelić Zaštita materijala KZMPredavanje1
KZMpredavanje10
KZMpredavanje11
KZMPredavanje2
KZMPredavanje3
KZMPredavanje4
KZMPredavanje5
KZMpredavanje6
KZMpredavanje7
KZMpredavanje8
KZMpredavanje9
KZM_skripta_FSB
KZM_Skripta_radna_verzija
KZM_skripta_Tehnički_fakultet_Rijeka
Gorana Jelić Mrčelić Zaštita mora i morskog okoliša Predavanje_10_pravo
Predavanje_11_odrzivost
Predavanje_1_pojmovi
Predavanje_2_djelatnosti
Predavanje_3_brodovi
Predavanje_4_balast
Predavanje_5_dokumentacija
Predavanje_6_ulja
Predavanje_7_metode
Predavanje_8_kemikalije
Predavanje_9_planovi
Predavanje_uvod
Gorana Jelić Mrčelić Terotehnologija Terotehnologija_skripta_2010
TT predavanja 0
TT predavanja 1
TT predavanja 2
TT predavanja 3
TT predavanja 4
TT predavanja 5
TT predavanja 6
TT predavanja 7
TTpredavanja_10
TTpredavanja_11
TTpredavanja_8
TTpredavanja_9
Gorana Jelić Mrčelić Morske tehnologije MTPitanja
MTPredavanje10brodovi
MTPredavanje11kabeli
MTPredavanje12cjevovodi
MTPredavanje13spasavanje
MTPredavanje14ribarstvo
MTPredavanje15istrazivanje
MTPredavanje1uvod
MTPredavanje2odrzivost
MTPredavanje3nafta
MTPredavanje4nafta2dio
MTPredavanje5rude
MTPredavanje6energija
MTPredavanje7energija2dio
MTPredavanje8desalinizacija
MTPredavanje9industrija
Polaganje_kabela_Bakota
Gorana Jelić Mrčelić Povijest pomorstva PPpredavanja10
PPPredavanje1
PPPredavanje2
PPPredavanje3
PPPredavanje4
PPPredavanje5
PPPredavanje6
PPPredavanje7
PPPredavanje8
PPPredavanje9
PPSkripta
Gorana Jelić Mrčelić Tehnologija uklanjanja onečišćenja TUO predavanje 0
TUO predavanje 1
TUO predavanje 2
TUO predavanje 3
TUO predavanje 4
TUOpredavanje_5
TUOpredavanje_6
TUOpredavanje_7
Gorana Jelić Mrčelić Upravljanje balastnim vodama Balast_1
Balast_2
Balast_3
Gorana Jelić Mrčelić ODRŽAVANJE BRODA Korozija_1
Korozija_2
OB_dokovanje
OB_predavanje_1
OB_predavanje_2
OB_predavanje_3
OB_predavanje_4
OB_predavanje_5
OB_predavanje_6
OB_predavanje_7
OB_predavanje_8
OB_skripta
Igor Vujović Brodska elektrotehnika i elektronika Zabilješke s predavanja
Igor Vujović Elektrotehnički materijali Predavanja iz Elektrotehničkih materijala
Igor Vujović Brodska elektrotehnika i elektronika, Osnove elektrotehnike 1 i 2, Elektrotehnički materijali Interaktivna nastava elektrotehnike i elektronike
Ivica Kuzmanić Osnove elektrotehnike 2 Zabilješke s predavanja
Joško Dvornik Konstrukcija, otpor i propulzija broda
Maja Krčum Brodski el. str. i sustavi PEIT 1-3
Transformatori
Visokonaponske tehnologije u pomorstvu - primjeri pitanja
Maja Krčum Brodski električni sustavi BILANCA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Elektricna propulzija
IZBOR NAPONA
Tankeri
Trošila
Maja Krčum Upravljanje kvalitetom u pomorstvu ISO 9001:2008
Primjeri pitanja
Maja Krčum Brodski el. uređaji ASINKRONI MOTORI- zadaci za vježbu
BEU 1
BEU 2
BEU 3
PRIMJER KOLOKVIJA -III
PRIMJER za I kolokvij
PRIMJER ZA II kolokvij
Margita Zakarija Talijanski jezik I - II Futuro
Passato prossimo e Imperfetto
Pravila čitanja
Margita Zakarija Talijanski jezik III - IV Il porto di Genova
Naufragi
Navi commerciali
Transatlantici
Merica Slišković Metodologija znanstvenoistraživačkog rada Predavanje 1
Predavanje 2
Predavanje 3
Predavanje 4
Predavanje 5
Predavanje 6
Prilog predavanju 4
Prilog predavanju 5
Merica Slišković Ekologija mora Atlanski ocean_seminar
Kruzenje ugljika_seminar
Predavanje 1
Predavanje 10
Predavanje 11
Predavanje 2
Predavanje 3
Predavanje 4
Predavanje 5
Predavanje 6
Predavanje 7
Predavanje 8
Predavanje 9
Teme seminarskih radova
Tihi ocean_seminar
Merica Slišković Zaštita mora i morskog okoliša ZMMO-Predavanje 1
ZMMO-Predavanje 10
ZMMO-Predavanje 2
ZMMO-Predavanje 3
ZMMO-Predavanje 4
ZMMO-Predavanje 5
ZMMO-Predavanje 6
ZMMO-Predavanje 8
ZMMO-Predavanje 9
ZMMO-Predavanje7
ZMMO-Uvod
Merica Slišković Tehnologija uklanjanja onečišćenja Predavanje_1
Predavanje_2
Predavanje_3
Predavanje_4
Predavanje_5
Predavanje_6
Predavanje_7
Predavanje_8
Uvod
Mila Nadrljanski E-poslovanje Dodatak prezentaciji novac na Internetu
E-poslovanje - predavanje 1
E-poslovanje - predavanje 10
E-poslovanje - predavanje 11
E-poslovanje - predavanje 12 (1)
E-poslovanje - predavanje 12 (2)
E-poslovanje - predavanje 13
E-poslovanje - predavanje 14
E-poslovanje - predavanje 2
E-poslovanje - predavanje 3
E-poslovanje - predavanje 4
E-poslovanje - predavanje 5
E-poslovanje - predavanje 6
E-poslovanje - predavanje 7
E-poslovanje - predavanje 8
E-poslovanje - predavanje 9
E-poslovanje - riječnik
E-poslovanje - vježbe
Ispitna pitanja
Mila Nadrljanski Komunikologija Forma seminarskog rada
Ispitna pitanja
Komunikologija - predavanje 1
Komunikologija - predavanje 10
Komunikologija - predavanje 2
Komunikologija - predavanje 3
Komunikologija - predavanje 4
Komunikologija - predavanje 5
Komunikologija - predavanje 6
Komunikologija - predavanje 7
Komunikologija - predavanje 8
Komunikologija - predavanje 9
Komunikologija - primjer
Primjer seminarskog rada
Mila Nadrljanski Primjena računala Primjena računala - osnove informatike
Primjena računala - predavanje 1
Primjena računala - predavanje 2
Primjena računala - predavanje 3
Primjena računala - predavanje 4
Primjena računala - predavanje 5
Primjena računala - predavanje 6
Primjena računala - predavanje 7
Primjena računala - predavanje 8
Primjena računala 1 - ispitna pitanja
Primjena računala 2 - ispitna pitanja
Morana Mratović Njemački jezik Anmeldungsform
Lebenslauf
Wettbewerb: Ich und mein Deutsch
Morana Mratović NJEMAČKI JEZIK I. Modalni glagoli
PREZENT JAKIH GLAGOLA
PREZENT MODALNIH GLAGOLA
PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA
PREZENT SLABIH GLAGOLA
Prijedložni padeži
SKLONIDBA ČLANA I IMENICE
SKLONIDBA OSOBNIH ZAMJENICA
Morana Mratović NJEMAČKI JEZIK II. Klasseneinteilung Text
Klasseneinteilung von Schiffen I. Teil
Klasseneinteilung von Schiffen II. Teil
PASIV
PERFEKT
Schiffsmaße Text
Schiffsregister
Schiffsregister Text
Teile des Schiffes Text
Wichtigste Schiffsmaße
Morana Mratović NJEMAČKI JEZIK III. KONJUKTIV
POGODBENE REČENICE
Radovan Vlašić Električna mjerenja i instrumentacija Mjerenja u elektrotehnici - upute za lab. vježbe
Radovan Vlašić Pomorske radiokomunikacije Brodski radiokomunikacijski uređaji I
Tatjana Stanivuk Matematika 2 Formule
Kako pristupiti pismenom dijelu ispita
Pitanja na usmenom dijelu ispita
Primjeri 1.kolokvija
Primjeri 2.kolokvija
Primjeri 3.kolokvija
Primjeri ispita
Zadaci za 2. kolokvij
Zadaci za 1. kolokvij
Zadaci za 3. kolokvij
Tatjana Stanivuk Matematika 1 Binomni poučak
Derivacija funkcije
Granična vrijednost funkcije
Ispitivanje toka i crtanje grafa funkcije
Kako pristupiti pismenom dijelu ispita
Kompleksni brojevi
Matematička indukcija
Matrice i determinante
Osnovno o funkcijama
Pitanja za usmeni dio ispita
Primjeri 1.kolokvija
Primjeri 2.kolokvija
Primjeri 3.kolokvija
Primjeri ispita
Skupovi
Sustavi linearnih jednadžbi
Vektorska algebra
Tatjana Stanivuk Matematika 4 Primjeri 1. kolokvija
Primjeri 2. kolokvija
Tatjana Stanivuk Matematika 3 Dvostruki integrali i primjene
Formule
Fourierovi redovi i integrali
Pitanja za usmeni dio ispita
Primjeri 1. kolokvija
Primjeri 2. kolokvija
Primjeri 3. kolokvija
Primjeri ispita
Teorija polja
Trostruki integrali i primjene
Tatjana Stanivuk Primijenjena matematika Aproksimacija i interpolacija
Formule za 1.kolokvij
Numeričko integriranje
Primjeri 1. kolokvija
Primjeri 2.kolokvija
Primjeri 3. kolokvija
Primjeri ispita
Tangentna i iteracijska metoda
Uvjetna vjerojatnost, formula potpune vjerojatnosti i Bayesova formula
Vjerojatnost slučajnog događaja
Tomislav Skračić Engleski Jezik 2. i 3. godina Waypoint, PM3 semestar
Waypoint, PM4 semestar
Waypoint, PM5 semestar
Waypoint, PM6 semestar
Zdeslav Jurić Brodski strojni elementi (dio: Tehničko crtanje - vježbe) Programski zadaci za a.g. 2010./2011.
Tablice ISO tolerancija
Zdeslav Jurić Tehnička mehanika - upute za vježbe Izgled dvolisnice
Upute za pripremu za auditorne vježbe
Zdeslav Jurić Termodinamika I, Termodinamika i prijenos topline Nauka o toplini I i II
Zdeslav Jurić Inženjerska grafika u pomorstvu Programski zadaci za a.g. 2010./2011.
Zdeslav Jurić UVODNI RAZLIKOVNI PROGRAM - Tehnologije obrade materijala i postupci zavarivanja Pitanja za Uvodni razlikovni program - Tehnologije obrade materijala i postupci zavarivanja
Zlatan Kulenović TEHNIČKA MEHANIKA TEHNIČKA MEHANIKA - priručnik za pomorce
Zlatan Kulenović Upute za polaganje pismenog ispita Upute
Zlatan Kulenović BRODSKI STROJNI ELEMENTI Elementi brodskih strojeva i konstrukcija
Zlatan Kulenović MEHANIKA POMORSKIH KONSTRUKCIJA Mehanika elemenata pomorskih konstrukcija
Zlatan Kulenović TEHNIČKA MEHANIKA Primjer drugog kolokvija K2
Primjer pismenog ispita
Primjer prvog kolokvija K1
Zlatan Kulenović ČVRSTOĆA MATERIJALA Primjer drugog kolokvija K2
Primjer pismenog ispita
Primjer prvog kolokvija K1
Zlatan Kulenović TEHNIČKA MEHANIKA Statika - riješeni primjeri
Zlatan Kulenović, Igor Vujović FIZIKA Auditorne vježbe iz fizike
Zlatan Kulenović, Zdeslav Jurić TEHNIČKA MEHANIKA 1. Statika krutih tijela - vježbe
2. Statika elastičnih tijela - vježbe
3. Kinematika i dinamika - vježbe
Projiciranje sile
Zvonimir Lušić Terestrička navigacija/Astronomska navigacija Astronomska navigacija-pitanja za usmeni
Ispit iz TN
Osnove plovidbe razlikovni - pitanja
Osnove plovidbe-razlikovni (ispit A)
Osnove plovidbe-razlikovni (ispit B)
Osnove plovidbe-razlikovni-predavanja
Predavanja AN
Predavanja TN
Terestrička navigacija, vježbe-ispit
Terestrička navigacija-pitanja za usmeni
Željka Domijan Ekonomija za menadžere II Predavanje 1
Predavanje 10
Predavanje 11
Predavanje 12
Predavanje 13
Predavanje 2
Predavanje 3
Predavanje 4
Predavanje 5
Predavanje 6
Predavanje 7
Predavanje 8
Predavanje 9
Željka Domijan Računovodstvo i financije I Predavanje 1
Predavanje 10
Predavanje 11
Predavanje 12
Predavanje 13
Predavanje 2
Predavanje 3
Predavanje 4
Predavanje 5
Predavanje 6
Predavanje 7
Predavanje 8
Predavanje 9
Željka Domijan Statistika Dodatak
Predavanja 1-5
Predavanja 11-15
Predavanja 6-10
Željka Domijan Financijski menadžment II Predavanje 1
Predavanje 10
Predavanje 11
Predavanje 12
Predavanje 2
Predavanje 3
Predavanje 4
Predavanje 5
Predavanje 6
Predavanje 7
Predavanje 8
Predavanje 9
Željka Domijan Ekonomija za menadžere I Ekonomija za menadžere I, predavanja
Predavanja 6-10
Željka Domijan Financijski menadžment I Dodatak
Predavanja 1-6
Predavanja 10-11
Predavanja 7-9
Tablice
Željka Domijan Računovodstvo i financije II Dodatak
Predavanja 1-5
Predavanja 6-10
Živko Trošić Pomorska meteorologija i oceanologija 1. Orijentirna pitanja iz PMIOC
2. Riješeni zadaci iz pomorske meteorologije
3. Pomorske meteoroloske tablice
4. Ključ za šifriranje brodskih meteoroloških izvještaja
REZULTATI 1. KOLOKVIJA IZ POMORSKE METEOROLOGIJE I PN-I
Živko Trošić Sigurnost na moru Orijentiran pitanja iz Sigurnosti na moru 3. kolokvij
Orijentirna pitanja iz Sigurnosti na morru 1. kolokcij
Orijentirna pitanja iz SIGURNOSTI NA MORU iz 2. kolokvija